News Nyhet: GRIP kompetansebibliotek om reiseliv og miljø

Address
Source GRIP

Vi har gleden av å informere dere om at GRIP Reiseliv nå har åpnet kompetansebiblioteket om reiseliv og miljø! Kompetansebiblioteket er en elektronisk oversikt over hva som er gjort av praktiske og teoretiske prosjekter, veiledning, metoder, rapporter, utredninger og faglitteratur innen feltet "reiseliv og miljø" siden 1992. Kompetansebiblioteket er finansiert av Nærings- og handelsdepartementet og formålet er å gi oversikt over hva som er gjort, hva det jobbes med, og hvem som sitter på viktig kompetanse, slik at de som setter i gang nye prosjekter skal kunne dra nytte av erfaringer og resultater fra tidligere prosjekter - og forhåpentligvis kan dette bidra til at nye prosjekter fører oss et steg videre i stedet for at knappe ressurser bare blir brukt til å "oppfinne hjulet på nytt". På den internasjonale miljødagen 5. juni ble kompetansebiblioteket lagt ut på GRIP Reiselivs nettsidene: http://www.grip.no/Reiseliv/ . For å komme direkte til kompetansebiblioteket, se her: http://www.grip.no/Reiseliv/Kompetansebibliotek/startside.htm. Kompetansebiblioteket er under stadig utvikling og registrering i kompetansebiblioteket vil derfor fortsatt være mulig framover. Registreringsskjemaer lastes ned fra nettet og sendes til lone.lamark@grip.no. (NB! - bruk riktig skjema -enten for