ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА МСП
Кандидатствайте сега за отпускане на безвъзмездна непряка финансова подкрепа за МСП в рамките на проекта „Европейският туризъм става зелен" European Tourism Going Green (ETGG) 2030!
Станете част от общността на ETGG 2030, за да прилагате устойчив и отговорен туризъм!

ETGG 2030 Call for SMES

Многобройните кризи от глобално естество, като бързото намаляване на биологичното разнообразие, екстремните метеорологични явления, социалното неравенство и в крайна сметка пандемията от COVID 19, изискват спешни отговори и бързи действия. Проектът The European Tourism Going Green 2030 (ETGG 2030) – „Европейският туризъм става зелен 2030“, изпълняван от 9 проектни партньора базирани в 6 държави, има за цел да подкрепи европейски малки и средни предприятия (МСП) в областта на туризма по пътя им към по-голяма устойчивост. С помощта на общоевропейска мрежа от експерти по устойчивост, университети, бизнес асоциации, търговски камари, туристически организации и неправителствени организации (НПО), е създадена система за трансфер на знания и обучение на МСП по темата за устойчивото управление на туризма, която в основата си води до сертифициране за устойчивост на туристически предприятия.

Ако сте МСП, работещо в областта на туристическите настанявания (места за настаняване), бихме искали да ви подкрепим в подобряването на резултатите ви и постиженията ви, свързани с по-голяма устойчивост и повишаването на конкурентоспособността ви чрез участие в европейската програма ETGG 2030.

Какво предлагаме
Защо трябва да участвате
Кой може да участва
Как да участвате
Какви са следващите стъпки

The call deadline has been reached

 

Крайният срок за кандидатстване е понеделник, 11 април 2022 г., 17.00 CET / 18:00 EET

Насоки за кандидатстване

Контакт